A fehérjék szerkezete és az azt meghatározó kölcsönhatások

1. A fehérjék szerepe az élőlényekben
2. A fehérjék szerkezetének szintjei
3. A fehérjék konformációs stabilitásáért felelős kölcsönhatások
4. Fehérjeadatbázisok
5. Szerkezeti családok
6. A fehérjék térszerkezetének meghatározása

A fehérjék szerepe az élőlényekben

Fehérjék csoportosítása biológiai feladataik alapján

Típus és példa Előfordulás és funkció

Enzimek
tripszinbélben, proteolízis
citokróm-celektrontranszport
RNS-polimerázRNS-szintézis

Transzportfehérjék
hemoglobinoxigénszállítás
szérumalbuminzsírsavszállítás

Védőfehérjék
ellenanyagokimmunválasz
trombinvéralvadás

Toxinok
diftériatoxinbaktérium mérge

Hormonok
inzulinglükózanyagcsere szab.
növekedési hormoncsontok növekedése

Kontraktilis fehérjék
miozinizomműködés
aktinizomműködés
dineincsillók, ostorok

Struktúrfehérjék
kollagénkötőszövetek
keratinbőr, szőr, stb.
glikoproteineksejthártya és sejtfal

Tartalékfehérjék
ovalbumintojás
kazeintej
ferritinvastárolás a lépben


Fehérjék csoportosítása szerkezetük alapján


A fehérjék szerkezetének szintjei


A fehérjék építőkövei: az aminosavak

as.gif (9.3k)

Az R oldallánc húszféle lehet:

20as.gif (21k)

elsodl.gif (32k)

Az oldalláncok tulajdonságai


Másodlagos szerkezet

A polipeptidlánc flexibilitása

fipsi.gif (4.9k)

Másodlagos szerkezeti elemek

Hélixek

3helix.gif (15k)

3helix2.gif (5.6k)

310 hélix Alfa-hélix Pi-hélix
 • 310, menetenként 3 aminosavrész, egy H-kötés 10 atomot fog közre
 • i --> i+3 H-kötések (CO és NH között)
 • túl szoros pakoltság, torzult H-kötések, ezért kedvezőtlen
 • ritka, csak rövid szakaszok fordulnak elő, többnyire alfa-hélixek utolsó fordulataként
 • 3,613, menetenként 3,6 aminosavrész, két H-kötés 13 atomot fog közre
 • i --> i+4 H-kötések (CO és NH között)
 • nagyon stabil, kedvező, ezért igen gyakori
 • fehérjékben 4-30 aminosavrészből áll, átlagosan 11-ből (3 fordulat)
 • 4,416, menetenként 4,4 aminosavrész, két H-kötés 16 atomot fog közre
 • i --> i+5 H-kötések (CO és NH között), de nagy a távolság
 • számos ütközés, a hélix tengelyében lyuk van, ezért kedvezőtlen
 • soha nem figyelték meg
 • Az oldalláncok kifelé állnak.
 • A peptidcsoportok mind ugyanúgy állnak, ezért a hélixnek makrodipólja van
 • A fentiek mind jobbkezes hélixek. A balkezes energetikailag kedvezőtlen az oldalláncok ütközései miatt, ezért nem fordul elő.

Amfipatikus alfa-hélix

amhel1.gif (6.5k) amhel2.gif (6.8k)

A hélixnek a fehérje belseje felé eső oldalán elsősorban apoláros, a víz felé eső oldalán poláros oldalláncok vannak.

Egyéb hélixek

Béta-redő

beta1.gif (13k)
beta2.gif (5.9k)

Kanyarok (turnök)

kanyar.gif (8.8k)

Topológiák

A másodlagos szerkezeti elemek jellegzetes elrendeződései

antib.gif (19k)
bab.gif (19k)
jelly.gif (20k)

Harmadlagos szerkezet

A teljes polipeptidlánc térbeli szerkezete, a másodlagos szerkezeti elemek térbeli elrendeződése

Architektúrák: jellegzetes harmadlagos szerkezetek. Pl.:

a1.gif (4.0k)
Hélixköteg (citokróm C)
a2.gif (6.1k)
Hélixek (hemoglobin)
a3.gif (2.2k)
Egyszeres redő (heregulin alfa)
a4.gif (2.9k)
Béta hordó (porin)
a5.gif (3.7k)
Béta szendvics (hisztokomp. antigén)
a6.gif (3.5k)
Béta hasáb (agglutinin)
a7.gif (4.8k)
Béta propeller (metilamin dehidrogenáz)
a8.gif (3.7k)
Béta szolenoid (Fágfeherje)
a9.gif (4.3k)
Alfa-Béta tekercs (scytalone dehidratáz)
a10.gif (5.0k)
Alfa-Béta hordó (triózfoszfát izomeráz)
a11.gif (3.7k)
Alfa-Beta 2-szendvics (barnáz)
a12.gif (3.7k)
Alfa-Béta 3-szendvics (génszabályozó fehérje)
a13.gif (6.0k)
Alfa-Béta 4-szendvics (DNáz)
a14.gif (4.8k)
Alfa-Béta Lópatkó (RNáz inhibitor)


Domének

pgk.gif (26k)
Foszfoglicerát kináz két doménje

Fold ("gomboly")

A gomboly (angolul fold) egy fehérjedomén globális, nagy vonalakban vett szerkezete. Lényegében a polipeptidlánc gerincének hozzávetőleges térbeli lefutását értjük alatta. Magában foglalja tehát a másodlagos szerkezeti elemek egymáshoz viszonyított körülbelüli térbeli elhelyezkedését, és az összeköttetéseik sorrendjét, a topológiát.

Az egymáshoz nagyjából hasonló térszerkezetű fehérjéknek tehát ugyanolyan a "gombolyuk". Az azonos gombolyt mutató fehérjék egy szerkezeti családba tartoznak.


Negyedleges szerkezet

A több polipeptidláncból álló fehérjék alegységszerkezete

gapdh.gif (35k)
Gliceraldehid-3-foszfát dehidrogenáz

Koenzimek, prosztetikus csoportok

mio.gif (24k)
Mioglobin, benne hem csoporttal

Mag és felszín


A fehérjék konformációs stabilitásáért felelős kölcsönhatások


Rövid távú taszítás


Van der Waals-kölcsönhatás


Elektrosztatikus kölcsönhatás

A Coulomb-kölcsönhatás szerint:

coulomb.gif (0.7k)

Vizes oldatban:

ionp.gif (6.4k)


Hidrogénkötések


Hidrofób kölcsönhatás

hidrof.gif (7.0k)

Diszulfidhidak


Kooperativitás


Fehérjeadatbázisok


Szerkezeti családok

A fehérjék térszerkezetük alapján családokba sorolhatóak.

A szerkezet sokkal konzerváltabb, mint a szekvencia


A fehérjék szerkezetének meghatározása

feh.gif (32k)
A triózfoszfát izomeráz térszerkezete

A térszerkezet meghatározásának módszerei