Felgombolyodási kinetikák, mechanizmusok

1. Alapkísérletek
2. Többállapotú viselkedés
3. Hidrogénkicserélődéses módszerek
4. Példák a felgombolyodás részletes jellemzésére

Alapkísérletek


Egyensúlyi kísérlet

Denaturálószerrel (D, urea vagy guanidin-hidroklorid, GdnHCl) végezve:

Kétállapotú viselkedés esetén:

ci1.gif (3.1k)

szigmoid görbe (S alakú).

Bármely D-nél a legombolyodás egyensúlyi állandója:

KU(D) = [U]/[F] = (IF - I(D))/(I(D) - IU)

ahol I(D), ill. IF és IU a mért optikai jellemző D denaturálószer-koncentráció mellett, ill. natív (folded, 0 denaturálószer-koncentráció) és denaturált (unfolded, maximális denaturálószer-koncentráció) állapotban.

KU-ból a legombolyodás szabadentalpiája:

deltaGU(D) = - RT ln KU(D)

Kétállapotú rendszernél ez lineáris:

deltaGU(D) = deltaGU,víz - mUD

ahol deltaGU,víz a vízben (D=0) érvényes legombolyodási szabadentalpia,

mU meredekség: konstans, arányos a legombolyodáskor hozzáférhetővé váló felszín nagyságával.

ci1b.gif (3.2k)

Az egyenest a D=0 denaturálószer-koncentrációra extrapolálva megkapjuk a deltaGU,víz értéket, ami a fehérje stabilitásának mértéke vízben.

Hődenaturáció útján

Az egyensúlyi legombolyodás kétállapotúságának feltételei

 1. A denaturálószeres mérési adatoknak illeszkedniük kell a kétállapotú átmenetre jellemző görbére (szigmoid, ill deltaG-ben egyenes).
 2. Az átmenetnek függetlennek kell lennie az állapot nyomonkövetésére használt, mért jellemzőtől (fluoreszcencia, elnyelés, CD, NMR, stb.)
 3. A Van't Hoff-entalpiának meg kell egyeznie a kalorimetrikus entalpiával

Kinetikus kísérlet

A sebességi állandók mérése

A kinetika elméleti leírása és a mérés értékelése kétállapotú rendszernél

A kinetika kétállapotúságának feltételei

 1. A fel- és legombolyodásnak is monofázisosnak kell lennie
 2. ln kmegfigy -nek a fenti egyenlet szerint kell függnie a denaturálószer-koncentrációtól: a chevron plot mindkét ágának egyenesnek kell lennie.
 3. A kinetikus kísérletekből számolt paraméterek értékeinek (egyensúlyi állandó KU=kfel/kle, mU=[felgombolyodási ág meredeksége] + [legombolyodási ág meredeksége]) meg kell egyeznie az egyensúlyi kísérletekből nyert értékekkel.

Példák kétállapotú viselkedést mutató fehérjékre

Példa: Kimotripszin inhibitor 2

Szerkezete

2ci2.gif (6.1k)

64 aminosav, egy négyszálú béta-lemez és egy hélix

Egyensúlyi kísérlet
GdnHCl denaturáció fluoreszcenciával követve:

ci1.gif (3.1k) ci1b.gif (3.2k)

Az egyensúlyi kísérletben pontosan illeszkedik a kétállapotú modellre.

Kinetikai kísérlet:

ci2.gif (5.3k)

A kinetikai kísérletben is pontosan illeszkedik a kétállapotú modellre. Inzert: ugyanez barnázon kimérve (a felgombolyodási ág nemlineáris --> nem kétállapotú viselkedés).

Egyetlen kooperatív egység. Egyéb kísérletek kimutatták: a másodlagos és a harmadlagos szerkezet egyidejűleg alakul ki, a hierarchikus modell itt nem teljesül! A kimotripszin inhibitor 2 minden tekintetben tökéletesen kétállapotú viselkedést mutat.

Egyéb, kétállapotú viselkedést mutató fehérjék


Többállapotú viselkedés

Példa: lizozim és a foszfoglicerát kináz (PGK) izolált N-terminális doménje

PGK N-domén (175 aminosav)

Egyensúlyi kísérlet:

GdnHCl denaturáció

ci4.gif (7.2k)

Szigmoid görbe, az egyensúly kétállapotú

Kinetikai kísérlet:

ci5.gif (11k)

Fent: a fel- és legombolyodás relaxációs görbéi: monofázisosak

Lent: a chevron plot felgombolyodási ága nemlineáris --> kétállapotú modellnek nem felel meg.

Az adatok illeszthetőek háromállapotú modellre: U = I = F


Lizozim (129 aminosav)

Szerkezet

1hel.gif (8.5k)
Tyúktojás-lizozim: egy alfa és egy béta domén

Egyensúlyi kísérlet:

szigmoid görbe, kétállapotú egyensúly

Kinetikai kísérlet

ci6.gif (8.3k)

Chevron plot: ha több fázis van, mindegyik fázis sebességi állandója alapján készíthetünk chevron plotot:

ci7.gif (7.9k)

A lizozim felgombolyodása tehát különösen komplex: négyállapotú felgombolyodás!


Szabadentalpia-profilok

A mérések alapján meghatározható az átmeneti állapotok és a köztes állapotok szabadentalpiája és reakciókoordinátán vett pozíciója (reakciókoordináta: a natív állapotban eltemetett felszínek hozzáférhetősége az adott állapotban, ez az mU és mt értékekből származtatható). A PGK-ra és a lizozimre a fenti mérések alapján a következő szabadentalpia-profilok adódnak:

ci8.gif (6.3k)

Egyéb, többállapotú viselkedést mutató fehérjék


Hidrogénkicserélődéses módszerek

Hidrogénizotóp-kicserélődés


Pulse-labelling (impulzusjelöléses) hidrogénkicserélődés

ly7.gif (4.6k)
 • teljesen deuterált, denaturált fehérje (előzőleg nehézvizes denaturálószerben áztattuk sokáig)
 • elindítjuk a felgombolyodást, majd adott tf idő múlva
 • magas pH-n egy adott időtartamú, H2O-val készített pufferlökettel (impulzus) megjelöljük a hozzáférhető protonhelyeket (ezeken a helyeken a deuteronok protonokra cserélődnek). Ezzel lényegében pillanatfelvételt készítünk a fehérje adott állapotáról.
 • alacsony pH-jú pufferrel megállítjuk a kicserélődést, hogy a védettebb deuteronok megmaradhassanak (a H-kötésben lévők). (Ha hagynánk a magas pH-jú puffert, egy idő után mindegyik deuteron protonra cserélődne.)
 • hagyjuk befejeződni a felgombolyodást
 • a jelölt mintát NMR-rel vagy tömegspektroszkópiával vizsgáljuk: NMR-rel a kicserélődött protonok helye azonosítható, tömegspektroszkópiával a számuk és heterogén minta esetén az eloszlásuk is
 • A kísérletet tf változtatásával sokszor megismételjük, így pillanatfelvételeket készítve a felgombolyodás folyamatáról, különböző időpontokban.


Kísérleti elrendezés:

pl.gif (3.2k)

S1: denaturált fehérje nehézvízben
S2: visszagombolyító puffer
S3: impulzuspuffer (magas pH, H2O
S4: leállító puffer (alacsony pH)
M1, M2, M3: keverések
tf: visszagombolyodási idő (a jelölés előtt)
tp: impulzusidő

Koncentrációváltozások az idő függvényében:

cc3.gif (4.7k)

Mért mennyiség:


Példák a felgombolyodás részletes jellemzésére

Lizozim felgombolyodásának vizsgálata

Impulzusjelöléses hidrogénkicserélődés, NMR-rel követve

Különböző régiók jelölhetőségének csökkenése az idő függvényében:

ly1.gif (10k)

Cirkuláris dikroizmus, stopped-flow méréssel

ly3.gif (15k)

Impulzusjelöléses hidrogénkicserélődés tömegspektroszkópiával mérve

(electrospray ionization mass spectrometry)

ly9.gif (4.7k)

Jól látható a köztes állapotok heterogenitása. Egy köztitermék különösen nagy mennyiségben található, ebben az alfa-domén már létrejött, a béta nem.

Egyéb mérések

triptofánok fluoreszcenciája, fluoreszcencia quenching, ANS-kötés, inhibitorkötés, stb.

Az összkép:

ly10.gif (14k)
 1. Legkorábbi állapot (<2 ms): részlegesen összeesett, fluktuáló, jelentős másodlagos szerkezet, nincsenek stabil harmadlagos kölcsönhatások.
 2. Az alfa-doménben stabil szerkezet alakul ki, a béta-domén még instabil és fluktuáló. Kis mennyiségben feltűnik egy másik köztitermék is, amiben mindkét domén megvan, de még nem álltak össze natívvá
 3. 200 ms: túlnyomórészt majdnem kész alfa-domént tartalmazó köztitermékek. Lassú folyamatban (350 ms időáll.) kialakul a béta-domén és mindkét domén magjának finomszerkezete.

A molekulák 25-30%-a gyorsan gombolyodik (ezeknél 5-10 ms időállandóval mindkét domén létrejön), 70-75%-a lassan (ezeknél a béta domén csak lassan alakul ki).


Citokróm c felgombolyodásának vizsgálata

1hrc.gif (18k)

Szerkezete: helikális, hem csoporttal

Cirkuláris dikroizmus stopped-flowval

cc2.gif (9.6k)

Különféle mérések

cc1.gif (5.0k)

Burst-fázis: holtidőn belül a legtöbb fehérjénél megugrás a távoli UV CD-ben. Újabb eredmény: ez lehet az oldatcserétől is, nem feltétlenül tükröz szerkezeti változást.