Prolinizomerizáció. A diszulfidhidak képződése.

 1. Prolinizomerizáció
 2. A diszulfidhidak képződése

Prolinizomerizáció


A prolin cisz és transz állapota


A prolinizomerizációs hipotézis

Brandts, Halvorson és Brennan 1975:

Újabb kiegészítés: Natívszerű állapotban is lehetnek nemnatív Pro-izomerek (sőt, ált. ilyenek vannak)


A prolinizomerizáció próbái

A kettősugrási próbák

(double-jump assays)

Kettős ugrás: ugrások a denaturálószer-koncentrációban. Két változat:

 1. Lassan felgombolyodó denaturált formák kimutatására:

  dja1.gif_(5.1k)
  (Tegyük fel: a natív formában 1 db cisz-Pro van.)
 2. Natívszerű Pro-izomerizációs intermedierek kimutatására:

  dja2.gif_(6.9k)

Izomerspecifikus proteolízis

(Brandts és Lin 1979)

Mutációs kísérletek


Nagyobb fehérjék


A prolinizomerizáció katalízise in vivo

Peptidil-prolil cisz/transz izomerázok

Három család:

 1. ciklofilinek
 2. FKBP család
 3. parvulinok

A diszulfidhidak képződése

Miért érdekes?

Felvethető kérdések:

Vigyázat! Az eddigi vizsgálatok kis fehérjékkel történtek. Nagy fehérjékre nem feltétlenül általánosíthatóak.


A diszulfidhidak kémiája

A reakció

Egyéb intramolekuláris reakciók

atrend.gif_(5.8k)

A diszulfidhíd kialakulásának valószínűsége


Diszulfidreagensek


A felgombolyodás elemzése diszulfidhidas intermedierek révén

trapping.gif_(28k)

Az intermedierek csapdába ejtése

A diszulfidhidak képződése megállítható:


A csapdába ejtett intermedierek jellemzése

Hány diszulfidhíd van és hol?


Diszulfidhidak révén feltérképezett felgombolyodási útvonalak

Szerkezeti háttér (egyéb mérések segítségével)

bptifol.gif_(28k)

A kinetikus intermedierek szerepének és fontosságának meghatározása


Protein diszulfid izomeráz