A felgombolyodás vizsgálata irányított mutációk segítségével

 1. Bevezetés
 2. Elmélet
  1. Reakcióséma és a látszólagos energiakülönbségek
  2. A valódi energiakülönbségek
  3. A globális energiák és az egyedi kölcsönhatások viszonya
  4. phi12.gif (0.1k) értékek
  5. Kétszeres mutációk ciklusai
  6. A felgombolyodás elemzése mutánsok segítségével
  7. A látszólagos energiák mérése
 3. Barnáz
  1. Egyensúlyi kísérletek barnázzal
  2. Kinetikai kísérletek barnázzal
  3. A barnáz felgombolyodása
  4. Értékelés

Bevezetés

Stratégia

 1. A térszerkezet alapos vizsgálatával kiválasztjuk azokat az oldalláncokat, amelyek a stabilitásban fontos szerepet játszhatnak
 2. Ezeket irányított mutagenezissel módosítjuk
 3. Egyensúlyi és kinetikus felgombolyodási kísérleteket végzünk
 4. A mért paraméterek alapján felvázoljuk a mutáns és a vad típusú fehérje ún. szabadentalpia-profilját
 5. Elkészítjük az energiakülönbségek diagramját
 6. Levonjuk a következtetéseket az egyes kölcsönhatásokról

A mutációk kiválasztása

Kerülendő:


Elmélet

Reakcióséma és a látszólagos energiakülönbségek

Egy intermediert (I) és egy átmeneti állapotot (ts, transition state) feltételezve:

sema.gif (2.1k)
U: legombolyodott, I: intermedier, ++: átmeneti állapot, F: felgombolyodott, vesszős: mutáns
Kísérletileg az ún. látszólagos stabilizációs energiákat határozhatjuk meg (szabadentalpia-különbségek változása a mutáció hatására):

delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)GF-U = delta12.gif (0.1k)GF-U - delta12.gif (0.1k)G'F-U
delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)Gts-U = delta12.gif (0.1k)Gts-U - delta12.gif (0.1k)G'ts-U
delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)GI-U = delta12.gif (0.1k)GI-U - delta12.gif (0.1k)G'I-U

(Pl. a natív állapot esetében a denaturált állapothoz viszonyított szabadentalpia eltérése a vad és a mutáns között.)

(Az "energia" alatt itt most mindig szabadentalpiát értünk!)

fediag1.gif (2.9k)
(az U állapotot referenciának vettük, ezért a vad és a mutáns diagramja úgy van egybecsúsztatva, hogy az U szintjeik egybeessenek)

A valódi energiakülönbségek

Ami érdekel minket:az egyes állapotok szabadentalpiájának változása a mutáció hatására (delta12.gif (0.1k)GF, delta12.gif (0.1k)Gts, delta12.gif (0.1k)GI, delta12.gif (0.1k)GU, vagyis a valódi energiakülönbségek.

(Pl. a natív állapot esetében az állapot szabadentalpiájának változása a mutáció hatására.)

Termodinamikai ciklusokban körbemenve az energiák előjeles összege zérus kell legyen, ezért a fentebbi séma alapján:

delta12.gif (0.1k)GF = delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)GF-U + delta12.gif (0.1k)GU
delta12.gif (0.1k)Gts = delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)Gts-U + delta12.gif (0.1k)GU
delta12.gif (0.1k)GI = delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)GI-U + delta12.gif (0.1k)GU

Tehát a látszólagos energiák a konstans delta12.gif (0.1k)GU taggal térnek el a valódiaktól.

fediag2.gif (4.0k)
(a valódi energiaviszonyok: az U állapotok nincsenek egybecsúsztatva. Vigyázat, itt a legombolyodott állapot bal oldalon van!)

delta12.gif (0.1k)GU: a legombolyodott állapot szabadentalpiájának megváltozása a mutáció hatására

Mivel a látszólagos energiák egy konstans taggal térnek el a valódiaktól, egyik állapotból a másikba lépve a látszólagos energiakülönbség változása megegyezik a valódi energiakülönbség-változással!


A globális energiák és az egyedi kölcsönhatások viszonya

A mért (látszólagos) delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)G-k a teljes molekulára vonatkozó, globális mennyiségek. Hogyan függenek össze az egyedi kölcsönhatások energiáival?

A globális G-hez (a molekula teljes szabadentalpiájához) való hozzájárulások két csoport (X és Y) kölcsönhatása esetén:

Az egyik csoport kicserélésére (X-->Z) mindezek megváltoznak, továbbá

Ezek a mennyiségek pedig eltérőek az U és F állapotban.

Mindent összegezve a stabilizációs szabadentalpia megváltozása az X-->Z mutáció hatására:

keplet1.gif (3.5k)
(legáltalánosabb eset)

Egyszerűsítések

A fenti egyenlet speciális esetekben egyszerűsíthető:

(3-4 tagú egyenletek)


phi12.gif (0.1k) értékek

phi12.gif (0.1k): RELATÍV DESTABILIZÁCIÓ. Az S (tetszőleges) állapotra (S lehet az U, az I, a ts vagy az F):

phi12.gif (0.1k)S = delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)GS-U/delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)GF-U

0 és 1 közé esik. Jelentése: a mutáció mennyire destabilizálja az S állapotot, az F állapot destabilizációjához viszonyítva.

Feltevések

A bemutatott elemzés feltételei:

 1. A mutáció nem változtatja meg a felgombolyodás útvonalát (Gts,reorg és GI,reorg elhanyagolható)
 2. A mutáció nem változtatja meg jelentősen sem a felgombolyodott, sem a legombolyodott állapot szerkezetét (GF,reorg, GU,reorg elhanyagolható)
 3. A vizsgált csoport a felgombolyodás során nem létesít más csoportokkal más kölcsönhatásokat, mint a natív szerkezetben
 4. A legombolyodás ugyanazon az úton történik, mint a felgombolyodás, csak visszafelé [ez némely esetben igazolható]

Kétszeres mutációk ciklusai

Az egyszeres mutációk problémái:

Hogyan vizsgálható közvetlenül két csoport kölcsönhatása? Kettős mutációs ciklussal!

Négy változatot vizsgálunk:

dmc.gif (6.3k)
(szögletes zárójelben az egyes állapotok szabadentalpiájában szerepet játszó tagok)

Kölcsönhatási energia (delta12.gif (0.1k)Gint): mennyivel módosul az egyik mutáció hatása, ha a másik mutáció is megvan:

delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)Gint = delta18.gif (0.1k)GE-XY->E-X - delta18.gif (0.1k)GE-Y->E = delta18.gif (0.1k)GE-XY->E-Y - delta18.gif (0.1k)GE-X->E

Hogy adható meg a kölcsönhatási energiákkal?

Ha a mutáció nem bomlasztó, a reorganizációs tagok elhanyagolhatóak, más tagok kiesnek, így

delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)Gint = GX...Y - delta12.gif (0.1k)GX...víz - delta12.gif (0.1k)GY...víz

tehát az X...Y kölcsönhatás és a szolvatációs tagok különbsége.

Ha a víz nem fér hozzá a mutált helyhez, akkor delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)Gint=GX...Y ! (maga a kölcsönhatási energia!)


A felgombolyodás elemzése mutánsok segítségével

foldan.gif (7.7k)

(a kölcsönhatás az U és I1 állapotokban nincs meg, az I2 és N állapotokban megvan

Példák:

scenario.gif (15k)

Lehetséges forgatókönyvek (mely fázisban jön létre a kölcsönhatás)


A látszólagos energiák mérése

Hogyan mérjük meg a delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)-mennyiségeket?

fediag3.gif (4.1k)

keplet2.gif (1.4k)
(kuaz F-I átmenet, k-u az I-F átmenet sebességi állandója)

A phi12.gif (0.1k) értékek:

phi12.gif (0.1k)I = delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)GI-U/delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)GF-U
phi12.gif (0.1k)ts = delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)Gts-U/delta12.gif (0.1k)delta12.gif (0.1k)GF-U

Barnáz


Egyensúlyi kísérletek barnázzal

Az egyes kölcsönhatások szerepének feltérképezése: több mint 60 mutáns elemzésével (Alan Fersht és mtsai, Cambridge)

Elektrosztatikus kölcsönhatások

Hidrogénkötések

Háromféle mutáció:

Hidrofób kölcsönhatások

A hidrofób kölcsönhatás adja a legnagyobb járulékokat, a hidrogénkötések és az elektrosztatikus kölcsönhatások viszont a natív szerkezet specificitásában játszanak nagy szerepet.


Kinetikai kísérletek barnázzal

phi12.gif (0.1k)-elemzések: Több mint 40 mutáns segítségével elemezték a felgombolyodás folyamatát (Fersht). Ötféle mutáns:


A barnáz felgombolyodása

Hidrofób magok

bcores.gif (12k)

struc2.gif (130k)
(bal: I áll., közép: ts áll., jobb: natív
szaggatott vonal: legombolyodott; vékony: részleges; vastag: felgombolyodott)

Hurkok:

bloops.gif (7.6k)

Béta-szerkezet

bbeta.gif (8.6k)

struc1.gif (90k)

Hélixek

bhel.gif (13k)

Értékelés