Több doménből, ill. több alegységből álló fehérjék összeszerelődése

 1. A több doménből álló fehérjék felgombolyodása
  1. Domének
  2. Izolált domének felgombolyodása
  3. A doménpárosodás mint sebességmeghatározó lépés
  4. Versengés a felgombolyodás és az aggregáció között
 2. A több alegységből álló fehérjék összeszerelődése
  1. Többalegységes fehérjék
  2. A több alegység szerepe a funkció szempontjából
  3. Az alegységek közötti kölcsönhatások
  4. Az alegység-asszociáció tanulmányozásának módszerei
  5. Példák többalegységes fehérjék összeszerelődésére
  6. Versengő mellékreakciók

A több doménből álló fehérjék felgombolyodása

Domének

pgk.gif (26k)

Többféle definíció:


Izolált domének felgombolyodása

A polipeptidláncot a doménhatároknál szétvágva a domének izolálhatóak, ill. az egyes domének génsebészeti úton külön-külön előállíthatóak.

Számos izolált doménről mutatták ki, hogy önállóan, reverzibilisen fel-/legombolyodik

(triptofán szintetáz, béta-laktamáz, aszpartokináz-homoszerin dehidrogenáz, plazminogén, PGK, stb.)

A domének termodinamikai stabilitása

Speciális esetekben igazolták, hogy a domének a fehérje többi részével együtt és anélkül is nagyjából azonos stabilitásúak (ez nem feltétlenül általánosítható)

kalor.gif (15k)

Plazminogén és különféle fragmentumainak kalorimetriás görbéi


A doménpárosodás mint sebességmeghatározó lépés

Számos jel szerint a többdoménes, egyláncú fehérjék felgombolyodásában a leglassúbb lépés a már felgombolyodott domének párosodása (asszociációja). Ennek 3 bizonyítéka:

 1. Az enzimaktivitás csak a felgombolyodás legkésőbbi szakaszában jelenik meg. Az aktív hely általában a domének érintkezésénél van, az egyes domének hordozzák az egyes szubsztrátokat.
 2. A felgombolyodás sebessége fordítottan arányos az oldat viszkozitásával

  viszk.gif (7.1k)
  (A: Oktopin dehidrogenáz, B: AK-HDH felgombolyodási sebességének reciproka a viszkozitás függvényében. Viszkozitásnövelők: glicerin, glükóz, szukróz

  A viszkozitástól való függés nagyméretű egység elmozdulását feltételezi

 3. Az egyik doménben létrehozott, felgombolyodást lassító mutáció hatása kompenzálható a másik doménben létrehozott, önmagában szintén lassító mutációval

Létezik tehát egy állapot, melyben a domének már fel vannak gombolyodva, de még nem asszociálódtak. Ennek neve: FUD (Folded but Unpaired Domains): felgombolyodott, de még nem párosodott domének

Általános reakcióséma:

Legombolyodott áll. --(domének gyors felgombolyodása)--> FUD --(domének lassú párosodása)--> natív

fud.gif (9.9k)

Doménasszociációval járó folyamatok: 1': izolált domének felgombolyodása; 2': izolált domének asszociációja; 1: domének önálló felgombolyodása, FUD kialakulása; 2: a domének asszociációja, létrejön a natív szerkezet; 3: párosodás másik molekula doménjével --> aggregáció


Versengés a felgombolyodás és az aggregáció között

Az aggregációban valóban a FUD intermedier vesz részt. Ennek bizonyítékai:

 1. Az aggregáció akkor a legerőteljesebb, ha részlegesen felgombolyodott molekulák nagy számban vannak jelen
 2. Az aggregáció specifikus. Más fehérjék jelenléte nem befolyásolja (még hasonló fehérjéké sem)
 3. Az aggregáció sokkal kisebb, ha a domének között nincs kovalens kapcsolat (izolált domének)

A több alegységből álló fehérjék összeszerelődése

Kérdések:


Többalegységes fehérjék

Néhány negyedleges szerkezet:

Negyedleges szerkezetPélda

Homooligomerek
a2Kreatin kináz
a3Kloramfenikol acetiltranszferáz
a4Laktát dehidrogenáz
a6Glutamát dehidrogenáz
a8Izocitrát dehidrogenáz
a12Glutamin szintetáz
a14GroEL chaperonin
a24Apoferritin

Heterooligomerek
abLaktóz szintáz
ab5Koleratoxin
a2b2Triptofán szintáz
a6b6Aszpartát karbamoiltranszferáz
a8b8Rubisco
abcTroponin
a4b4c4d4Foszforiláz kináz
a2bb'cRNS polimeráz
a3b3cdeF1 ATPáz

Általában szimmetrikus szerkezetek:

1a05.gif (20k)
izopropil-malát dehidrogenáz (dimer)

trimer.gif (8.3k)
kloramfenikol acetiltranszferáz (trimer)

pentamer.gif (11k)
szérum amiloid P komponens

hexamer.gif (7.4k)
C-reaktív protein (hexamer)
9mer.gif (10.0k)

LHC komplex (light harvesting complex) (nonamer)

11mer.gif (12k)
TRAP (Trp attenuation protein) (undekamer, 11-mer)

12mer.gif (14k)
glutamin szintetáz (dodekamer, 12-mer)

A negyedleges szerkezet és az élettani funkció összefüggése:


A több alegység szerepe a funkció szempontjából

 1. Az aktivitás szabályozása
 2. Újfajta aktivitások létrehozása
 3. Nagy szerkezetek képződése
 4. A felgombolyodott láncok stabilizálása
 5. Egyéb

Az aktivitás szabályozása

Újfajta aktivitások létrehozása

Nagy szerkezetek képződése

A felgombolyodott láncok stabilizálása

Egyéb szerepek


Az alegységek közötti kölcsönhatások


Az alegység-asszociáció tanulmányozásának módszerei

Két megközelítés:

Disszociált natív (vagy kvázinatív) alegységek nyerése

Az asszociáció nyomonkövetése: Biofizikai módszerek fehérje-fehérje kölcsönhatások mérésére

Az összeszerelődés időbeli nyomon követésének módszerei

Az adatok elemzése


Példák többalegységes fehérjék összeszerelődésére

UDP-glükóz dehidrogenáz

Hexamer.

udpg.gif (5.5k)
[Keresztkötésből hexamerek (hatszög), tetramerek (négyzet), trimerek (háromszög), dimerek (félkörök), monomerek (kör) mennyisége. Reaktiváció (teli hatszög).]

Aszpartokináz-homoszerin dehidrogenáz (AK-HBH)

(E. coli)


Versengő mellékreakciók

Tehát a közepes koncentrációk az ideálisak

verseng.gif (2.9k)

Laktát dehidrogenáz reaktiválhatósága a fehérjekoncentráció függvényében

(alkalmazások: ld. következő előadás)